Hittills underskrifter

Om initiativet


Vi som skrivit denna deklaration är kristna från hela bredden av kristenheten; evangeliska, katolska och ortodoxa kristna.

Vi tror...

...att synen på människan, äktenskapet och religions- och samvetsfriheten är avgörande för möjligheten att bygga ett samhälle som präglas av rättvisa, omsorg och frihet.

Vi inbjuder...

...kristna från alla traditioner att skriva under Samvetsmanifestet.

Vi verkar för...

...att alla med inflytande och ansvar ska respektera och försvara rätten för kristna att tro och leva i enlighet med sin övertygelse och utifrån sitt samvete.

När Samvetsmanifestet först presenterades 2010 diskuterades utmaningen mot religions- och samvetsfrihet främst på en filosofisk nivå; nu ser vi utmaningen i praktiken som i fallet med barnmorskan Ellinor Grimmark som förvägrades det arbete hon utlovades då hon av samvetsskäl inte vill medverka till aborter. Svenska Evangeliska Alliansen skriver mer om fallet här.

Uppropet administreras...

...av Svenska Evangeliska Alliansen. Vill Du komma i kontakt med oss, så går det bra på följande sätt:

Samvetsfrihet
c/o Svenska Evangeliska Alliansen
Luntmakargatan 84
113 51 STOCKHOLM
08-30 07 80
info[at]sea.nu
www.sea.nu

Vill Du stödja uppropet...

...ekonomiskt går det bra på
SEA:s PlusGiro 108 64 10 - 6
Märk inbetalningen Samvetsfrihet

Tack för Din gåva!