Hittills underskrifter

Skriv under manifestet!


Vi tror...

...att synen på människan, äktenskapet och religions- och samvetsfriheten är avgörande för möjligheten att bygga ett samhälle som präglas av rättvisa, omsorg och frihet.

Vi inbjuder...

...kristna från alla traditioner att skriva under Samvetsmanifestet.

Vi verkar för...

...att alla med inflytande och ansvar ska respektera och försvara rätten för kristna att tro och leva i enlighet med sin övertygelse och utifrån sitt samvete.


Skriv under manifestet

Dina uppgifter

Jag vill få nyheter om uppropet genom SEA's nyhetsbrev.

Jag vill stödja uppropet ekonomiskt - skicka inbetalningskort!

* Obligatoriska | OBS! Dina uppgifter kommer inte att synas på hemsidan, utan används endast internt